Screening u CA plic funguje

14. 12. 2018

Potřeba široce založeného screeningu karcinomu plic si získává stále více zastánců. Podpořily je i výsledky již druhé rozsáhlé studie, která byla provedena v Belgii a Nizozemsku.

Studie NELSON prokázala ještě větší úspěšnost při redukci úmrtnosti než první průlomová studie z této oblasti – NLST, jež byla provedena v USA.

Nová data byla prezentována na 19. světové konferenci o rakovině plic (WCLC). Podle nich se u rizikových mužů po screeningu během 10 let sledování snížila pravděpodobnost úmrtí o 26 % v porovnání s kontrolním ramenem. U žen bylo snížení ještě vyšší. Od 39 % do 61 % podle různých roků sledování.

https://www.medscape.com/viewarticle/902673

"Hodný" cholesterol možná není tak hodný

30. 11. 2022

Způsob, jakým se HDL používá k předpovídání rizika vzniku srdečních onemocnění, zřejmě bude třeba přehodnotit. Hladina "dobrého" cholesterolu nakonec velký vliv na zdraví srdce nemá, tvrdí studie.

Komerce

Partneři projektu