S autismem je opět vše jinak

7. 4. 2019

Široce citovanou a uznávanou studii z roku 2017, podle níž existuje spojitost mezi anatomií typicky mužského mozku a poruchami autistického spektra (ASD), sami autoři odvolali.

Poprask vzbudilo, když hlavní autorka veřejně přiznala závažné chyby v metodologii a nahradila původní práci výrazně odlišným zněním.
Nová studie naopak tvrdí, že mužský neuroanatomický fenotyp nenese vyšší riziko ASDF než ženský neurofenotyp. Zjištění německé studie poskytuje důležitý nový pohled na neurobiologický mechanismus, jenž způsobuje rozdíly ve výskytu ASD mezi pohlavími.

Zdroj: Ecker C. Notice of Retraction and Replacement: Ecker et al. Association between the probability of autism spectrum disorder and normative sex-related phenotypic diversity in brain structure. JAMA Psychiatry. 2017; 74(4):329-338. JAMA Psychiatry. Published online March 27, 2019. doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.4296

Hyperfunkční adenom štítné žlázy

14. 6. 2024

Kazuistika: pacientky s fibrilací síní s rychlejší odpovědí komor a nově zjištěným zvětšením pravého laloku štítné žlázy a její zvýšenou funkcí štítné.

Partneři projektu