S autismem je opět vše jinak

7. 4. 2019

Široce citovanou a uznávanou studii z roku 2017, podle níž existuje spojitost mezi anatomií typicky mužského mozku a poruchami autistického spektra (ASD), sami autoři odvolali.

Poprask vzbudilo, když hlavní autorka veřejně přiznala závažné chyby v metodologii a nahradila původní práci výrazně odlišným zněním.
Nová studie naopak tvrdí, že mužský neuroanatomický fenotyp nenese vyšší riziko ASDF než ženský neurofenotyp. Zjištění německé studie poskytuje důležitý nový pohled na neurobiologický mechanismus, jenž způsobuje rozdíly ve výskytu ASD mezi pohlavími.

Zdroj: Ecker C. Notice of Retraction and Replacement: Ecker et al. Association between the probability of autism spectrum disorder and normative sex-related phenotypic diversity in brain structure. JAMA Psychiatry. 2017; 74(4):329-338. JAMA Psychiatry. Published online March 27, 2019. doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.4296

GLP-1 pomáhají i proti rakovině

31. 5. 2023

Podle studie GLP-1 obnovil metabolismus cirkulujících "přirozených zabíječů" neboli NK buněk a obnovil jejich schopnost ničit rakovinné buňky.

Nová léčba Crohnovy nemoci

27. 5. 2023

FDA schválila první perorální lék pro terapii středně těžké až těžké Crohnovy choroby Rinvoq (upadacitinib).

Partneři projektu