Roztroušená skleróza: Viníkem je zřejmě HHV-6A

10. 12. 2019

Podle nové švédské studie hraje při rozvoji roztroušené sklerózy (RS) hraje roli běžný virus herpes (HHV) nikoli typu 6B, ale typu 6A.

Prokázaly to výsledky zkoumání 8700 pacientů s RS v porovnání s pacienty bez tohoto onemocnění. Výzkumníci hledali protilátky proti proteinům dvou typů HHV (A a B), které souvisejí s RS. Pacienti s RS měli o 55 % vyšší pravděpodobnost výskytu protilátek proti HHV-6A než kontrolní skupina.

Zdroj: Engdahl E et al, Increased Serological Response Against Human Herpesvirus 6A Is Associated With Risk for Multiple Sclerosis, Frontiers in Immunology (2019). DOI: 10.3389/fimmu.2019.02715

Partneři projektu