Roundup podle soudu způsobuje rakovinu

14. 4. 2019

Federální americký soud ve Spojených státech rozhodl, že známý herbicid s obsahem glyfosátu Roundup způsobuje rakovinu.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, která spadá pod WHO, v roce 2015 zařadila glyfosáty mezi pravděpodobné karcinogeny pro člověka (skupina A2), zřejmě vedou ke vzniku Non-Hodgkinova lymfomu. Naopak Evropský úřad pro bezpečnost potravin a Evropská agentura pro chemické látky označily glyfosáty za neškodné.

Evropský parlament v roce 2017 odhlasoval prodloužení licence na používání glyfosátu o pět let. Za schválení, používání či zákaz herbicidů s obsahem glyfosátu však zodpovídají v unii jednotlivé členské státy samostatně. V Česku se od 1. ledna 2019 jeho zákaz vztahuje pouze na plošnou aplikaci k desinfekci plodin, ne ale na prodej produktu. Na Slovensku tento zákaz platí už od roku 2016.

Zdroj: https://www.reuters.com/article/us-bayer-mediation/bayer-says-to-comply-with-court-mediation-order-in-glyphosate-case-idUSKCN1RO147

Partneři projektu