Rivastigmin snižuje výskyt pooperačního deliria

5. 4. 2019

Pooperační delirium se projevuje zejména u starších pacientů s kognitivními poruchami. Jeho výskyt však může snížit podávání rivastigminu, což je centrální inhibitor cholinesteráz.

Prokázala to studie, při níž jedna skupina pacientů dostávala rivastigmin v podobě náplasti tři dny před a sedm dní po chirurgické léčbě zlomeniny krčku femuru, zatímco druhá ne. Obě skupiny měly po 31 členech. V první skupině se delirium objevilo u pěti pacientů, ve druhé – tj. bez rivastigminu – to bylo u čtrnácti pacientů. V první skupině byla rovněž nižší závažnost projevů pooperačního deliria.

Zdroj: Young YC et al. Rivastigmine patch reduces the incidence of postoperative delirium in older patients with cognitive impairment. International Journal of Geriatric Psychiatry 2017. https://doi.org/10.1002/gps.4569

GLP-1 pomáhají i proti rakovině

31. 5. 2023

Podle studie GLP-1 obnovil metabolismus cirkulujících "přirozených zabíječů" neboli NK buněk a obnovil jejich schopnost ničit rakovinné buňky.

Nová léčba Crohnovy nemoci

27. 5. 2023

FDA schválila první perorální lék pro terapii středně těžké až těžké Crohnovy choroby Rinvoq (upadacitinib).

Partneři projektu