Rivastigmin snižuje výskyt pooperačního deliria

5. 4. 2019

Pooperační delirium se projevuje zejména u starších pacientů s kognitivními poruchami. Jeho výskyt však může snížit podávání rivastigminu, což je centrální inhibitor cholinesteráz.

Prokázala to studie, při níž jedna skupina pacientů dostávala rivastigmin v podobě náplasti tři dny před a sedm dní po chirurgické léčbě zlomeniny krčku femuru, zatímco druhá ne. Obě skupiny měly po 31 členech. V první skupině se delirium objevilo u pěti pacientů, ve druhé – tj. bez rivastigminu – to bylo u čtrnácti pacientů. V první skupině byla rovněž nižší závažnost projevů pooperačního deliria.

Zdroj: Young YC et al. Rivastigmine patch reduces the incidence of postoperative delirium in older patients with cognitive impairment. International Journal of Geriatric Psychiatry 2017. https://doi.org/10.1002/gps.4569

Podřimování má svá rizika

1. 8. 2022

Časté podřimování může být signálem vyššího rizika krevního tlaku a mrtvice. Dřívější studie o této spojitosti přinesly rozporuplné závěry, tato působí přesvědčivě.

Na slunci roste hlad

23. 7. 2022

Vystavení slunečnímu záření vyvolává větší touhu po potravě i její vyšší příjem.

Komerce

Partneři projektu