Revoluce v řešení bolesti?

15. 7. 2022

Vědci vytvořili zařízení podobné gumovému pásku, které zmírňuje bolest tím, že obepíná nervy a ochlazuje je.

Malý biokompatibilní implantát  snižuje citlivost na bolest u potkaních modelů poranění sedacího nervu a nabízí tak neopioidní alternativu úlevy od bolesti.

Dosavadní výsledky jsou povzbudivé, ale před zahájením zkoušek na lidech je třeba provést další výzkum.

Zdroj: Reeder, J et ald. Soft, bioresorbable coolers for reversible conduction block of peripheral nerves. SCIENCE, 30 Jun 202 Vol 377, Issue 660 1pp. 109-115 DOI: 10.1126/science.abl8532

Komerce

Partneři projektu