Radikálnější hysterektomie jsou bezpečnější

2. 11. 2018

Minimálně invazivní operace v raném stadiu karcinomu cervixu (stage IA2 a IB1) znamenají pro pacientky vyšší riziko recidivy onemocnění i dřívějšího úmrtí ve srovnání s konvenční „otevřenou“ hysterektomií.

Tato zjištění, k nimž dospěly hned dvě vědecké studie publikované v NEJM mohou změnit doporučovaný postup léčby u tohoto onemocnění. Při laparoskopickém postupu včetně robotické operace je pravděpodobnost rekurence čtyřnásobná, uvedli autoři první z těchto prací.

Druhá z nich posoudila údaje téměř 2500 žen a shledala, že riziko úmrtí do čtyř let po operaci je u méně invazivních postupů o 65 % vyšší.

Zdá se, že by tyto operační postupy měly být indikovány v mnohem menší míře, ačkoliv jsou posledních cca 10 let široce doporučovány pro menší náročnost pro pacientky i kratší dobu rekonvalescence.

Zdroje:

  • Pedro T. Ramirez et al. Minimally Invasive versus Abdominal Radical Hysterectomy for Cervical Cancer The New England Journal of Medicine, online October 31, 2018 DOI: 10.1056/NEJMoa1806395
  • Alexander Melamed, et al. Survival after Minimally Invasive Radical Hysterectomy for Early-Stage Cervical Cancer. Published on October 31, 2018, at NEJM.org. DOI: 10.1056/NEJMoa1804923

Partneři projektu