Psychedelika proti alkoholismu?

8. 9. 2022

Do obnoveného zájmu o psychedelika zapadá i nová studie o využití psilocybinu k léčbě alkoholismu. Psilocybin je psychedelická látka obsažená v různých druzích hub, jako jsou např. lysohlávky.

Publikované výsledky jsou slibné, téměř polovina skupiny užívající psylobycin po ukončení léčby přestala s pitím. Ale vzhledem k tomu, že téměř každý účastník uhodl, zda mu byla podávána aktivní látka nebo placebo, vyvolává studie otázky ohledně výpovědní hodnoty tohoto druhu klinických studií na psychedelické drogy.

Použití LSD k léčbě alkoholismu bylo jedním z prvních terapeutických cílů zkoumaných výzkumníky již v 50. letech 20. století a na toto téma existuje řada starších prací.

Zdroj: Bogenschutz, MP et al. Percentage of Heavy Drinking Days Following Psilocybin-Assisted Psychotherapy vs Placebo in the Treatment of Adult Patients With Alcohol Use Disorder. JAMA Psychiatry. Published online August 24, 2022. doi:10.1001/jamapsychiatry.2022.2096

Sirolimus: Nový anti-age lék?

20. 9. 2022

Má krátkodobé dávkování rapamycinu v raném dospělém věku u savců celoživotní účinek proti stárnutí s menšími vedlejšími účinky?

Incidence diabetu u dětí

16. 9. 2022

Každý rok je u nás zjištěno asi 300 nových případů cukrovky u dětí. Rizikovým obdobím pro vznik onemocnění bývá puberta.

Modré světlo zkracuje život

14. 9. 2022

Modré světlo může kromě jiných problémů ovlivňovat i základní buněčné funkce a urychlovat stárnutí.

Komerce

Partneři projektu