První semaglutid pro ústní podání

1. 7. 2019

Evropská léková agentura projedná schválení zcela první perorální formy inkretinu semaglutidu pro léčbu diabetu 2. typu.

Žádost o povolení se opírá o výsledky 10 klinických studií v rámci programu PIONEER. Prokázalo se při nich, že u pacientů léčených ústní formou semaglutidu došlo k výraznějšímu snížení glykovaného hemoglobinu i tělesné hmotnosti v porovnání s jinými lékovými skupinami, jako je sitagliptin, empagliflozin, liraglutid a dulaglutid. Bezpečnostní profil byl přitom srovnatelný s účinkem placeba.

Zdroj: https://nordiclifescience.org/new-clinical-trials-results-from-novo-nordisk/

"Hodný" cholesterol možná není tak hodný

30. 11. 2022

Způsob, jakým se HDL používá k předpovídání rizika vzniku srdečních onemocnění, zřejmě bude třeba přehodnotit. Hladina "dobrého" cholesterolu nakonec velký vliv na zdraví srdce nemá, tvrdí studie.

Komerce

Partneři projektu