První konjugát proti TNBC

2. 5. 2020

Americká FDA ve zrychleném režimu povolila použití léčiva Trodelvy k terapii metastatického triple-negativního karcinomu prsu (TNBC), který neodpovídá na jinou terapii.  

Schválení Trodelvy (sacituzumab govitecan-hziy) je založeno na klinických studiích 108 pacientů s tímto typem onemocnění. Jde o  konjugát léčiva s protilátkou proti inhibitoru Trop-2 a inhibitorem topoisomerázy, určený pacientům s TNBC kteří obdrželi alespoň dva předchozí způsoby léčby. Vědci zjistili, že celková míra odpovědi je 33,3 procenta, přičemž střední doba odpovědi je 7,7 měsíce. Po dobu šesti měsíců nebo déle se projevila u 55,6 procent pacientů, kteří reagovali na léčbu, a u 16,7 procent z nich se udržovala po dobu jednoho roku nebo déle. Rizikem je těžká neutropenie a průjmy.

Zdroj: https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-new-therapy-triple-negative-breast-cancer-has-spread-not-responded-other-treatments

 

 

"Hodný" cholesterol možná není tak hodný

30. 11. 2022

Způsob, jakým se HDL používá k předpovídání rizika vzniku srdečních onemocnění, zřejmě bude třeba přehodnotit. Hladina "dobrého" cholesterolu nakonec velký vliv na zdraví srdce nemá, tvrdí studie.

Komerce

Partneři projektu