První bezkontrastní koronární angioplastika v ČR

2. 11. 2018

Unikátní léčebný zákrok - koronární angioplastiku bez použití kontrastní látky - provedl  tým intervenčních kardiologů FN Brno pod vedením doc. MUDr. Petra Kaly, Ph.D.

Obvykle tento výkon probíhá za opakované aplikace jodové kontrastní látky. Ve FN Brno ho uskutečnili pouze pod prostou rentgenovou kontrolou a s pomocí nitrokoronárního ultrazvukového zobrazení postižené koronární tepny.

Zákrok na věnčitých tepnách u pacienta s ischemickou chorobou srdce a pokročilým onemocněním ledvin provedli kardiologové P. Kala, R. Štípal, O. Boček, M. Poloczek, P. Jeřábek, J. Kaňovský.

Úspěšný výsledek léčebného zákroku pomocí implantace lékového koronárního stentu druhé generace byl zkontrolován speciálním programem zesilujícím strukturu kovových částí stentu a nitrokoronárním ultrazvukem. Docent Kala doporučuje zvážit využití této speciální a na zkušenost týmu velmi náročné techniky u pacientů s pokročilou ledvinnou nedostatečností a u pacientů s předchozím průkazem tzv. kontrastní nefropatie.

Zákrok byl proveden 11. října 2018 v rámci mezinárodního školícího dne Centre of Excellence, které Pracoviště invazivní a intervenční kardiologie FN Brno pravidelně pořádá.

Zdroj: https://www.fnbrno.cz/moderni-trendy-v-intervencni-kardiologii-2018-sympozium/t6357

Hyperfunkční adenom štítné žlázy

14. 6. 2024

Kazuistika: pacientky s fibrilací síní s rychlejší odpovědí komor a nově zjištěným zvětšením pravého laloku štítné žlázy a její zvýšenou funkcí štítné.

Partneři projektu