Proč je lidský mozek tak výkonný?

24. 11. 2021

Jako „nejvyšší vědecký úspěch“ označili autoři nové studie objev, proč je mozek člověka výkonnější než u jiných savců.

Zjistili, že lidské neurony mají výrazně méně iontových kanálů. Nižší hustota iontových kanálů může přispívat k efektivnější funkci mozku u lidí.

Výzkumníci se zaměřili zejména na dva typy iontových kanálů: hyperpolarizací aktivované cyklické nukleotidové kanály (HCN) a napěťově řízené draslíkové kanály. Soustředili se na tyto dva kanály, protože jsou relativně snadno dostupné a mají silný vliv na neuronové sítě. Zjištění neurovědců otevírají cestu k budoucímu výzkumu evolučních sil, které stojí za tímto rozdílem.

Zdroj: Beaulieu –Laroche L et al. Allometric rules for mammalian cortical layer 5 neuron biophysics. Nature (2021). Published10 November 2021.

https://doi.org/10.1038/s41586-021-04072-3

První výsledky screeningu SMA

15. 11. 2022

Díky pilotnímu programu screeningu se v ČR letos zatím podařilo včas odhalit už šest případů spinální svalové atrofie (SMA) u novorozenců. 

Komerce

Partneři projektu