Probiotika snižují respirační symptomy

19. 8. 2021

Probiotika zřejmě pomáhají v prevenci respiračních infekcí. Ve studii se ukázalo, že každodenní užívání probiotik je spojeno s menším výskytem příznaků onemocnění horních dýchacích cest.  

Vědci reanalyzovali podrobné denní záznamy 220 pacientů, kteří se účastnili dřívější dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie vlivu probiotik na úbytek hmotnosti. Při přezkoumání dat pro běžné příznaky infekce horních cest dýchacích, včetně kašle, bolesti v krku a chrapotu se ukázalo, že účastníci, kteří užívali probiotika během šestiměsíční studie, měli o 27 % nižší celkový výskyt příznaků onemocnění horních cest dýchacích ve srovnání se skupinou s placebem. Účinek byl největší u účastníků ve věku 45 let a starších, stejně jako u pacientů s nadváhou.

Studie byla prezentována na letošním Digestive Disease Week (DDW), který se konal virtuálně

Zdroj: Probiotics associated with fewer respiratory symptoms in overweight and older people. https://www.eurekalert.org/news-releases/817123

Podřimování má svá rizika

1. 8. 2022

Časté podřimování může být signálem vyššího rizika krevního tlaku a mrtvice. Dřívější studie o této spojitosti přinesly rozporuplné závěry, tato působí přesvědčivě.

Na slunci roste hlad

23. 7. 2022

Vystavení slunečnímu záření vyvolává větší touhu po potravě i její vyšší příjem.

Komerce

Partneři projektu