Pro ženské srdce je vyšší tlak ničivější

26. 2. 2021

Riziková hranice krevního tlaku (TK) pro vznik srdečních onemocnění je už žen nižší než u mužů. Podle nové studie u žen leží níže než obligátních 120 mm Hg.

Na údajích 27 542 účastníků (54 % byly ženy) za 40 let vědci sledovali, jak TK koresponduje s výskytem kardiovaskulárního onemocnění, přičemž na počátku měření CVD neměl žádný z nich. Ukázalo se, u žen riziko začíná už na 110 mm Hg. U srdečního selhání sdílely ženy a muži podobnou míru rizika při 110-119 mm Hg, resp. 120-129 mm Hg. Riziko u cévní mozkové příhody bylo srovnatelné při 120-129 mm Hg u žen a 140-149 mm Hg u mužů.

Zdroj:  Ji H et al. Sex Differences in Blood Pressure Associations With Cardiovascular Outcomes. Published15 Feb 2021, https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.049360Circulation. 2021;143:761–763

"Hodný" cholesterol možná není tak hodný

30. 11. 2022

Způsob, jakým se HDL používá k předpovídání rizika vzniku srdečních onemocnění, zřejmě bude třeba přehodnotit. Hladina "dobrého" cholesterolu nakonec velký vliv na zdraví srdce nemá, tvrdí studie.

Komerce

Partneři projektu