Prenatální stres působí celý život

12. 4. 2021

Nový výzkum odhaluje souvislosti mezi obvyklými psychickými poruchami a událostmi, k nimž došlo v průběhu vývoje plodu.

Stres, který prožije matka v průběhu těhotenství, ať už z důvodů životních událostí, přírodních katastrof, úzkosti a nebo deprese, zvyšuje u dítěte v pozdějším životě  riziko emočních, behaviorálních a kognitivních problémů

Prenatální stres tak dokáže u jedinců ovlivnit individuální odpověď na zátěžové situace až do čtyřicítky. Zasahuje muže a ženy odlišně a jeho efekt může trvat po celý život.

Zdroj: Lautarescu A et al. Chapter Two - Prenatal stress: Effects on fetal and child brain development. International Review of Neurobiology. Volume 150, 2020, Pages 17-40 https://doi.org/10.1016/bs.irn.2019.11.002

Partneři projektu