Překvapivá příčina vzniku křečových žil

24. 11. 2018

Větší tělesná výška je rizikovým faktorem pro vznik varixů. Vyplývá to z rozsáhlé genetické studie, která analyzovala data více než 500 tisíc lidí v Británii.

Vědci se původně domnívali, že jde především o vliv gravitace, která u vysokých osob způsobuje dilataci a ztlušťování žil. Seniorní spoluautor studie Nicholas Leeper ze Stanfordovy univerzity však upozornil, že mezi výškou a varixy není pouze souvislost, ale že výška je zřejmě příčinou vzniku onemocnění. Geny, jež regulují tělesný vzrůst, mají totiž rovněž vliv na strukturu a integritu žilního systému. Kauzalita se prokázala i při zohlednění dalších známých rizikových faktorů, jako je vyšší věk, ženské pohlaví, nadváha nebo těhotenství či historie hluboké žilní trombózy.

Při porovnání 25 % nejvyšších jedinců s těmi nejmenšími se prokázalo, že ti vyšší mají o 74 % vyšší riziko vzniku varixů.

Zdroj: Fukaya E et al. Clinical and Genetic Determinants of Varicose Veins Prospective, Community-Based Study of ≈500000 Individuals. https://www.ahajournals.org Circulation. riginally published24 Sep 2018 Circulation. 2018;0

Hyperfunkční adenom štítné žlázy

14. 6. 2024

Kazuistika: pacientky s fibrilací síní s rychlejší odpovědí komor a nově zjištěným zvětšením pravého laloku štítné žlázy a její zvýšenou funkcí štítné.

Partneři projektu