Pomohou statiny při léčbě CA tlustého střeva?

3. 1. 2024

V preklinické studii vědci objevili mechanismus, který u serózního adenomu může vést k obzvláště invazivnímu karcinomu tlustého střeva.

Na myším modelu zjistili, že příčina vzniku těchto nádorů zahrnuje dysregulaci metabolismu cholesterolu. Polypy se serózním adenomem měly nižší hladiny enzymu proteinkinázy C (PKC), což vede k aktivaci transkripčního faktoru SREBP2, který zapíná produkci cholesterolu, jehož produkce neustále roste.

To představuje možnost snížit u pacientů se serózním adenomem riziko vzniku rakoviny tím, že by se na tuto dysregulaci cholesterolu mohly zaměřit statiny.

Zdroj: Linares, MY et al. Enhanced SREBP2-driven cholesterol biosynthesis by PKCλ/ι deficiency in intestinal epithelial cells promotes aggressive serrated tumorigenesis. Nat Commun 14, 8075 (2023). https://doi.org/10.1038/s41467-023-43690-5

Potvrzeno: Losos je superzdravý

13. 2. 2024

Potravinově specifické sloučeniny v mase lososa mohou významně zlepšit kardiometabolické zdravotní ukazatele.

Partneři projektu