Pomohou ketony mozku obézních?

11. 10. 2021

Malá studie ukázala, že účinek ketolátek pro zlepšení mozkových funkcí. Při perorální suplementaci ketony po dobu 14 dnů se u lidí s obezitou zlepšilo prokrvení mozku i jeho funkce.

Prokázala to mj. hladina mozkového neurotrofického faktoru (BDNF, abrineurinu), který reguluje synaptickou plasticitu. Obézní, pacienti s (pre)diabetem a s inzulínovou rezistencí mají sníženou hodnotu BDNF. Po podání ketolátek se stav zlepšil

Zdroj: Walsh JJ et al. Short-term ketone monoester supplementation improves cerebral blood flow and cognition in obesity: A randomized cross-over trial. The Journal of Physiology. First published: 04 October 2021. https://doi.org/10.1113/JP281988

Komerce

Partneři projektu