Pokrok v léčbě HIV

10. 3. 2019

Teprve druhým případem na světě, kdy se skutečně podařilo vyléčit HIV, se stal tzv. londýnský pacient. Podstoupil transplantaci kostní dřeně od dárce, který je vůči němu imunní, a viru se zbavil. V těle po něm nemá žádné stopy ani po 18 měsících. 

U muže, který nechce uvádět svoji identitu, jde o stejný princip jako u tzv. berlínského pacienta Timothyho Raye Browna z USA, jemuž v letech 2007 a 2008 v Berlíně transplantovali kostní dřeň. V roce 2012 se mu v těle sice objevily nepatrné stopy viru HIV, ale pacient žije dodnes.

V obou případech bylo důvodem transplantace kostní dřeně zhoubné bujení. U Browna šlo o leukémii, u londýnského pacienta o Hodgkinův lymfom ve 4. stadiu. Vědci upozorňují, že nepůjde o standardní léčbu, ale rozhodně je to krok správným směrem.

Zdroj: Gupta R et al. HIV-1 remission following CCR5Δ32/Δ32 haematopoietic stem-cell transplantation. Nature. Published: 05 March 2019, https://www.nature.com/articles/s41586-019-1027-4

GLP-1 pomáhají i proti rakovině

31. 5. 2023

Podle studie GLP-1 obnovil metabolismus cirkulujících "přirozených zabíječů" neboli NK buněk a obnovil jejich schopnost ničit rakovinné buňky.

Nová léčba Crohnovy nemoci

27. 5. 2023

FDA schválila první perorální lék pro terapii středně těžké až těžké Crohnovy choroby Rinvoq (upadacitinib).

Partneři projektu