Ovzduší zhoršuje rezistenci vůči ATB

3. 8. 2023

Jemné prachové částice (PM2-5), které se často vyskytují ve znečištěném ovzduší, přispívají k rezistenci vůči antibiotikům. Obsahují částice, které snižují účinnost antibiotik a při vdechování mohou zhoršit dýchací potíže.

Zjistila to globální analýza, v níž vědci shromáždili údaje ze 116 zemí z let 2000 až 2018. Konečný soubor dat zahrnoval více než 11,5 milionu testovaných vzorků.

Analýza také předpokládá alarmující počet předčasných úmrtí způsobených rezistencí na antibiotika v souvislosti s částicemi PM2-5, což vyvolává výzvu k zavedení přísnějších norem kvality ovzduší a přehodnocení strategií v oblasti veřejného zdraví.

Zdroj: Zhou, Z et al. Association between particulate matter  air pollution and clinical antibiotic resistance: a global analysis. The Lancet. Published:August, 2023 DOI: https://doi.org/10.1016/S2542-5196(23)00135-3

 

Potvrzeno: Losos je superzdravý

13. 2. 2024

Potravinově specifické sloučeniny v mase lososa mohou významně zlepšit kardiometabolické zdravotní ukazatele.

Partneři projektu