Ovzdušie zhoršuje rezistenciu proti ATB

23. 8. 2023

Jemné prachové častice (PM2-5), ktoré sa často vyskytujú v znečistenom ovzduší, prispievajú k rezistencii proti antibiotikám. Obsahujú častice, ktoré znižujú účinnosť antibiotík, a pri vdychovaní môžu zhoršiť dýchacie ťažkosti.

Zistila to globálna analýza, v ktorej vedci zhromaždili údaje zo 116 krajín z rokov 2000 až 2018. Konečný súbor dát zahŕňal viac než 11,5 milióna testovaných vzoriek.

Analýza tiež predpokladá alarmujúci počet predčasných úmrtí spôsobených rezistenciou proti antibiotikám v súvislosti s časticami PM2-5, čo vyvoláva výzvu na zavedenie prísnejších noriem kvality ovzdušia a prehodnotenie stratégií v oblasti verejného zdravia.

Zdroj: Zhou Z, et al. Association between particulate matter air pollution and clinical antibiotic resistance: a global analysis. The Lancet. Published:August, 2023 DOI: https://doi.org/10.1016/S2542-5196(23)00135-3

Partneři projektu