Osamělí muži mají vyšší zánětlivé markery

31. 1. 2022

Rozsáhlá práce, zaměřená na dospělé ve středním věku v Dánsku zjistila, že osamělý život a častější rozpady vztahů jsou u mužů spojeny s vyšší úrovní zánětů. U žen studie žádnou takovou souvislost nezjistila.

Jedná se o první studii, která zkoumala vliv kratšího nebo delšího osamělého života a nulového, jednoho nebo několika rozvodů či rozpadů partnerských vztahů. Autoři zjistili významnou souvislost mezi rozpadem partnerství nebo roky prožitými o samotě a zvýšenou hladinou zánětu u mužů. Nejvýrazněji se zvýšila hladina zánětu ve skupině mužů, kteří zažili nejvíce rozchodů - dva a více. Ve srovnání s referenční skupinou měli o 17 % vyšší hladiny zánětlivých markerů.

Zdroj:  Davidsen K et al. Do partnership dissolutions and living alone affect systemic chronic inflammation? A cohort study of Danish adults. Journal of Epidemiology & Community Health. http://dx.doi.org/10.1136/jech-2021-217422

Komerce

Partneři projektu