Opioidy zvyšují hrozbu srdeční zástavy

1. 9. 2021

Nová observační studie zjistila v USA během sedmiletého období významně rostoucí počet zástav srdce spojených s užíváním opioidů v USA. Výzkum byl prezentován na kongresu ESC 2021.

Předávkování opioidy se tak stalo hlavní příčinou úmrtí osob ve věku 25 až 64 let. Z celkem 1 410 475 hospitalizací se srdeční zástavou se 43 090 (3,1 %) týkalo uživatelů opioidů. Míra hospitalizační úmrtnosti u pacientů se srdeční zástavou s opioidy byla 56,7 procenta, bez nich 61,2 procenta. Nyní je tak na stejné úrovni jako zástava srdce z jiných příčin.

Zdroj: Dezfulian C et al. Opioid-Associated Out-of-Hospital Cardiac Arrest: Distinctive Clinical Features and Implications for Health Care and Public Responses: A Scientific Statement From the American Heart Association. PMID: 33682423 DOI: 10.1161/CIR.0000000000000958

 

"Hodný" cholesterol možná není tak hodný

30. 11. 2022

Způsob, jakým se HDL používá k předpovídání rizika vzniku srdečních onemocnění, zřejmě bude třeba přehodnotit. Hladina "dobrého" cholesterolu nakonec velký vliv na zdraví srdce nemá, tvrdí studie.

Komerce

Partneři projektu