Oko – do duše i srdce okno

14. 3. 2021

Podle nových zjištění retinopatie může souviset s mrtvicí a postižením mozku.

Jde o výzkum, představený v březnu na každoročním setkání American Stroke Association, které letos proběhlo virtuálně.  Starší jedinci s retinopatií mají téměř dvojnásobné riziko mrtvice proti těm, kteří onemocněním netrpěli. Také proti nim vykazují o 70% více problémů s pamětí jakožto potenciálního signálu demence. Znamená rovněž dřívější pravděpodobnost úmrtí.

Zdroj: Lin M et al. Retinopathy is Associated With Stroke, Dementia, and Mortality. American Stroke Association virtual annual meeting, March 2021
https://eventpilotadmin.com/web/planner.php?id=ISC21

Partneři projektu