Objev proteinů by mohl predikovat CV riziko

27. 4. 2022

Nový krevní test nabízí přesnou a personalizovanou předpověď kardiovaskulárních onemocnění.

Na základě studie by se tak měla zlepšit rychlost vyvíjení nových léků na kardiovaskulární onemocnění. Pro vývoj testu vědci analyzovali vzorky krevní plazmy od 22 849 lidí. Z 5000 studovaných proteinů identifikovali 27 proteinů, které by dokázaly předpovídat riziko mrtvice, infarktu myokardu, srdečního selhání nebo smrti předem na čtyři roky.

Zdroj: Williams SA et al. A proteomic surrogate for cardiovascular outcomes that is sensitive to multiple mechanisms of change in risk. SCIENCE TRANSLATIONAL MEDICINE • 6 Apr 2022 • Vol 14, Issue 639 • DOI: 10.1126/scitranslmed.abj9625

Partneři projektu