Obezita zvyšuje riziko demence

10. 8. 2021

Nová studie zjistila, že určitý typ obezity vede k redukci šedé kůry mozkové, a následně zkoumala souvislost a rizikem demence a mozkové příhody.

Vědci na základě údajů od více než 28 000 jedinců zjistili, že na každé 3 kilogramy tělesné hmotnosti navíc u osoby průměrné výšky se množství šedé hmoty snížilo o 0,3 %. Riziko představuje především o abdominální typ obezity s větším množstvím viscerálního tuku.

Zdroj: Mulugeta A et al. Unlocking the causal link of metabolically different adiposity subtypes with brain volumes and the risks of dementia and stroke: A Mendelian randomization study. Neurobiology of Aging, Volume 102, June 2021, Pages 161-169,https://doi.org/10.1016/j.neurobiolaging.2021.02.010

Komerce

Partneři projektu