Nový způsob léčby lymské boreliózy?

31. 10. 2021

Vědci hledali sloučeniny, které by byly účinné proti B. burgdorferi, nejčastější bakterii, způsobující boreliózu.

Za tímto účelem provedli selektivní screening a identifikovali sloučeninu hygromycin A, což je typ antimikrobiální látky, která se nachází v půdě a která je účinná proti spirochetám včetně B. burgdorferi. Když pak hygromycin A podávali myším nakaženým boreliózou, ukázalo se, že hlodavce zbavil infekce boreliózy. A to jak při injekčním podání, tak při použití návnady, kterou myši pozřely.

Výzkumníci také zjistili, že hygromycin A méně narušuje střevní mikrobiom myší než běžná širokospektrá antibiotika. Objev otevírá možnost vytvoření vysoce cílené léčby boreliózy u lidí, a eradikace boreliózy v životním prostředí.

Zdroj: Leimer N et al. A selective antibiotic for Lyme disease. Cell.com. Published October 06, 2021. DOI: https://doi.org./10.10.16/j.cell.2021.09.011

Partneři projektu