Nový přístup k revmatoidní artritidě

22. 5. 2023

Vyvíjený lék může u některých lidí s revmatoidní artritidou (RA) „opravit“ chybný imunitní systém.

Nová studie, která dospěla k tomuto závěru, zahrnovala 98 osob s obtížně léčitelnou RA. Ti dostávali 700 mg peresolimabu, 300 mg peresolimabu nebo placebo intravenózně jednou za čtyři týdny. Účastníci, kteří užívali vyšší dávku peresolimabu, měli po 12 týdnech významně menší bolesti kloubů, otoky, citlivost a zánět, měřeno na standardní stupnici hodnotící závažnost příznaků RA. Bezpečnostní profily byly ve všech skupinách studie podobné.

Peresolimab je monoklonální protilátka, která stimuluje lidský protein programované buněčné smrti 1 (PD-1), který slouží jako brzda imunitního systému, Stimuluje PD-1 a resetuje imunitní systém tak, aby již neútočil na vlastní klouby a kosti. Jeho účinky jsou trvalejší než u jiných druhů léčby a pacient s „resetovaným“ imunitním systémem by se pak mohl zcela obejít bez podávání léku.

Zdroj: Tuttle, J et al. A Phase 2 Trial of Peresolimab for Adults with Rheumatoid Arthritis. N Engl J Med 2023; 388:1853-1862 DOI: 10.1056/NEJMoa2209856

Hyperfunkční adenom štítné žlázy

14. 6. 2024

Kazuistika: pacientky s fibrilací síní s rychlejší odpovědí komor a nově zjištěným zvětšením pravého laloku štítné žlázy a její zvýšenou funkcí štítné.

Partneři projektu