Nový prístup k reumatoidnej artritíde

26. 5. 2023

Vyvíjaný liek môže u niektorých ľudí s reumatoidnou artritídou (RA) „opraviť“ chybný imunitný systém.

Nová štúdia, ktorá dospela k tomuto záveru, zahŕňala 98 ľudí s ťažko liečiteľnou RA. Tí dostávali 700 mg peresolimabu, 300 mg peresolimabu alebo placebo intravenózne raz za štyri týždne. Účastníci, ktorí užívali vyššiu dávku peresolimabu, mali po 12 týždňoch významne menšie bolesti kĺbov, opuchy, citlivosť a zápal, merané na štandardnej stupnici hodnotiacej závažnosť príznakov RA. Bezpečnostné profily boli vo všetkých skupinách štúdie podobné.

Peresolimab je monoklonálna protilátka, ktorá stimuluje ľudský proteín programovanej bunkovej smrti 1 (PD-1), ktorý slúži ako brzda imunitného systému, stimuluje PD-1 a resetuje imunitný systém tak, aby už neútočil na vlastné kĺby a kosti. Jeho účinky sú trvalejšie než pri iných druhoch liečby a pacient s „resetovaným“ imunitným systémom by sa potom mohol úplne vyhnúť podávaniu lieku.

Zdroj: Tuttle J, et al. A Phase 2 Trial of Peresolimab for Adults with Rheumatoid Arthritis. N Engl J Med 2023; 388:1853-1862
DOI: 10.1056/NEJMoa2209856

Partneři projektu