Nový lék na CHOPN

30. 4. 2019

Výbor pro humánní léčivé přípravky při Evropské lékové agentuře doporučil ke schválení nový přípravek pro léčbu CHOPN u dospělých se středně těžkou až závažnou formou onemocnění.

Lék Temybric Ellipta výrobce GlaxoSmithKline obsahuje kombinaci kortikosteroidu flutikason furoát, umeclidinia a vilanterolu, který existuje ve formě inhalačního prášku. Studie prokázaly, že zlepšuje plicní funkce podle definice minimálních změn od výchozích hodnot FEV1 v týdnu 24.

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/912311?nlid=129538_3901&src=wnl_newsalrt_190426_MSCPEDIT&uac=316927FR&impID=1948261&faf=1

GLP-1 pomáhají i proti rakovině

31. 5. 2023

Podle studie GLP-1 obnovil metabolismus cirkulujících "přirozených zabíječů" neboli NK buněk a obnovil jejich schopnost ničit rakovinné buňky.

Nová léčba Crohnovy nemoci

27. 5. 2023

FDA schválila první perorální lék pro terapii středně těžké až těžké Crohnovy choroby Rinvoq (upadacitinib).

Partneři projektu