Nový lék na CHOPN

30. 4. 2019

Výbor pro humánní léčivé přípravky při Evropské lékové agentuře doporučil ke schválení nový přípravek pro léčbu CHOPN u dospělých se středně těžkou až závažnou formou onemocnění.

Lék Temybric Ellipta výrobce GlaxoSmithKline obsahuje kombinaci kortikosteroidu flutikason furoát, umeclidinia a vilanterolu, který existuje ve formě inhalačního prášku. Studie prokázaly, že zlepšuje plicní funkce podle definice minimálních změn od výchozích hodnot FEV1 v týdnu 24.

Zdroj: https://www.medscape.com/viewarticle/912311?nlid=129538_3901&src=wnl_newsalrt_190426_MSCPEDIT&uac=316927FR&impID=1948261&faf=1

Hyperfunkční adenom štítné žlázy

14. 6. 2024

Kazuistika: pacientky s fibrilací síní s rychlejší odpovědí komor a nově zjištěným zvětšením pravého laloku štítné žlázy a její zvýšenou funkcí štítné.

Partneři projektu