Nový doporučený postup léčby astmatu

8. 2. 2019

Americká odborná společnost American College of Allergy, Asthma and Immunology vydala nové guidelines pro léčbu astmatu. Poprvé se v nich přesně stanovuje postup pro snížení medikace u pacientů s dosaženou kontrolou nad průběhem onemocnění.

Tato doporučení umožní lékařům stanovit minimální úroveň efektivní terapie při zachování kvality pacientova života. Autoři doporučení zároveň upozorňují, že i když nové guidelines poskytují konkrétní postupy pro vhodné dávkování medikace, přesto neexistuje všeobecná strategie a každý pacient musí být posuzován přísně individuálně.

Zdroj: Chipps BE et al. The Asthma Controller Step-down Yardstick. Annals of Allergy, Asthma and Immunology. DOI: https://doi.org/10.1016/j.anai.2018.12.004

GLP-1 pomáhají i proti rakovině

31. 5. 2023

Podle studie GLP-1 obnovil metabolismus cirkulujících "přirozených zabíječů" neboli NK buněk a obnovil jejich schopnost ničit rakovinné buňky.

Nová léčba Crohnovy nemoci

27. 5. 2023

FDA schválila první perorální lék pro terapii středně těžké až těžké Crohnovy choroby Rinvoq (upadacitinib).

Partneři projektu