Novinka z kongresu ADA: účinky tirzepatidu

8. 7. 2019

Kongres Americké diabetologické asociace (ADA) přinesl výsledky mnoha ostře sledovaných studií (například CAROLINA, REWIND, PRONTO) a zároveň údaje, které mohou přímo ovlivnit klinickou praxi.

Velkou pozornost vzbudila prezentace působení tirzepatidu. Jde o duálního antagonistu GIP a GLP-1. Ve 26týdenní studii se prokázaly jeho významné účinky na snížení glykovaného hemoglobinu (1,6 mmol/mol) i tělesné hmotnosti (více než 5,7 kg). V dalším zkoumání se potvrdilo zlepšení gastrointestinální tolerance léčby v závislosti na zvyšování dávky.

Zdroj: Ohwaki K et al. Effects of tirzepatid, a dual GIP and GLP-1 receptor antagonist, on glycemic control and body weight in Japanese patients with T2DM. Abstract 1024-P. Presented at ADA´s 79th Scientific Sessions, June7-11, San Francisco, CA.

Partneři projektu