Nové využití mepolizumabu

4. 9. 2019

Pacienti se závažným eozinofilním astmatem mohou už i v EU začít se samostatným podáváním léčivého přípravku Nucala.

Evropská komise schválila registraci dvou nových metod podání přípravku Nucala (mepolizumab) společnosti GSK ve formě předplněného pera a předplněné injekční stříkačky. Dostupný bude od srpna. Jde o jediný v Evropě schválený měsíčně podávaný biologický léčebný přípravek působící proti IL5, který si na základě rozhodnutí lékaře o vhodnosti léčby mohou pacienti se závažným eozinofilním astmatem aplikovat sami doma. K dispozici i nadále zůstává původní lyofilizovaná verze, takže lékaři budou mít možnost volby mezi třemi různými způsoby podání tak, aby co nejlépe vyhovovaly pacientovu způsobu života.

Zdroj: Mepolizumab: 240563, anti-IL-5 monoclonal antibody - GlaxoSmithKline, anti-interleukin-5 monoclonal antibody - GlaxoSmithKline, SB 240563.

National Center for Biotechnology Information. Pubmed. DOI: 10.2165/00126839-200809020-00006

GLP-1 pomáhají i proti rakovině

31. 5. 2023

Podle studie GLP-1 obnovil metabolismus cirkulujících "přirozených zabíječů" neboli NK buněk a obnovil jejich schopnost ničit rakovinné buňky.

Nová léčba Crohnovy nemoci

27. 5. 2023

FDA schválila první perorální lék pro terapii středně těžké až těžké Crohnovy choroby Rinvoq (upadacitinib).

Partneři projektu