Nové poznatky k Parkinsonově chorobě

15. 10. 2023

Objevený spouštěč Parkinsonovy choroby může vést k lepším možnostem léčby.

Vědci zjistili, že interakce dvou genů může narušit funkci synapsí mezi dopaminergními neurony dříve, než dojde k postižení samotných nervových buněk. Zmutovaný parkin (E3 ubikvitin ligáza neboli enzym E3, která se podílí na mitofagii) vede k defektní recyklaci vezikul, což vede k uvolňování menšího množství dopaminu a k hromadění toxického oxidovaného dopaminu v neuronech.

Léčba zaměřená na synapse by mohla zabránit poškození neuronů, a tím zpomalit progresi onemocnění.

Zdroj:  Son, P et al. Parkinson´s Disease-linked parkin mutations disrupts rcycling of synaptic vesicles in human dopamingeric neurons.  Neuron, Published: September 15, 2023I:https://doi.org/10.1016/j.neuron.2023.08.018

Potvrzeno: Losos je superzdravý

13. 2. 2024

Potravinově specifické sloučeniny v mase lososa mohou významně zlepšit kardiometabolické zdravotní ukazatele.

Partneři projektu