Nové poznatky o Parkinsonovej chorobe

5. 11. 2023

Objavený spúšťač Parkinsonovej choroby môže viesť k lepším možnostiam liečby.

Vedci zistili, že interakcia dvoch génov môže narušiť funkciu synapsií medzi dopaminergnými neurónmi, skôr než dôjde k postihnutiu samotných nervových buniek. Zmutovaný parkin (E3 ubikvitín ligáza alebo enzým E3, ktorý sa podieľa na mitofágii) vedie k defektnej recyklácii vezikúl, čo vedie k uvoľňovaniu menšieho množstva dopamínu a k hromadeniu toxického oxidovaného dopamínu v neurónoch.

Liečba zameraná na synapsie by mohla zabrániť poškodeniu neurónov, a tým spomaliť progresiu ochorenia.

Zdroj: Son P, et al. Parkinson´s Disease-linked parkin mutations disrupts rcycling of synaptic vesicles in human dopamingeric neurons. Neuron, Published: September 15, 2023I:https://doi.org/10.1016/j.neuron.2023.08.018

Partneři projektu