Nová vakcína proti rakovině prsu je zřejmě bezpečná

5. 11. 2022

Experimentální vakcína na bázi plasmidové DNA která je schopna cílit na receptor v rakovině prsu, prošla první fází klinických studií.

Nerandomizovaná studie prokázala zvýšenou imunitní odpověď po očkování u osob s pokročilým stadiem ERBB2 (dříve nazývaným HER2) pozitivního karcinomu prsu. Dokončená studie byla jednoramenná klinická studie fáze 1, která sledovala 66 osob ve věku 34-77 let s pokročilým stadiem ERBB2 pozitivního karcinomu prsu. Výzkumníci analyzovali data dvakrát - od ledna 2012 do března 2013 a od července 2021 do srpna 2022.

Zdroj: Disis, ML et al. Safety and Outcomes of a Plasmid DNA Vaccine Encoding the ERBB2 Intracellular Domain in Patients With Advanced-Stage ERBB2-Positive Breast Cancer. JAMA Oncol. Published online November 3, 2022. doi:10.1001/jamaoncol.2022.5143

Partneři projektu