Nová studie o mepolizumabu

29. 10. 2019

Přípravek Nucala (mepolizumab) významně snižuje exacerbace těžkého eozinofilního astmatu. Vyplynulo to z první prospektivní studie na podávání tohoto biologického přípravku v klinické praxi. 

Výsledky předběžné analýzy studie REALITI-A byly prezentovány na konferenci Evropské respirační společnosti. Potvrdily významné snížení výskytu exacerbací a užívání perorálních kortikosteroidů (OCS) oproti předchozím 12 měsícům u pacientů, kteří v rámci běžné péče po dobu jednoho roku užívali přípravek Nucala.

  • 69% snížení ročního výskytu klinicky významných exacerbací (poměr rizik (RR) 0,31; 95% interval spolehlivosti (CI) 0,27, 0,35), což je primární cílový ukazatel studie;
  • 77% snížení ročního výskytu exacerbací vyžadujících hospitalizaci / návštěvu pohotovosti (RR 0,23; 95% CI 0,18, 0,30);
  • snížení mediánu dávky OCS (n = 159) z 10 mg/den na 5 mg/den, přičemž 34 % pacientů (49/143) mohlo užívání OCS zcela ukončÍ

Partneři projektu