Nová léčba Crohnovy nemoci

27. 5. 2023

Americká FDA schválila první perorální lék pro terapii středně těžké až těžké Crohnovy choroby. Rinvoq (upadacitinib) je určen pro pacienty, u nichž se neosvědčily blokátory tumor nekrotizujícího faktoru (TNF).

Vědci u Rinvoqu hodnotili jeho bezpečnost a účinnost ve dvou randomizovaných studiích u 857 pacientů s tímto onemocněním. Účastníci dostávali buď 45 mg přípravku Rinvoq, nebo placebo denně po dobu 12 týdnů. Podle FDA dosáhlo remise více pacientů léčených tímto lékem než těch, kteří dostávali placebo. U více osob léčených lékem došlo také ke zlepšení střevního zánětu, který byl hodnocen pomocí kolonoskopie. Úřad FDA hodnotil přípravek Rinvoq také jako udržovací léčbu, kdy remise a snížení střevního zánětu dosáhlo více pacientů než těch, kteří užívali placebo.

Nežádoucími účinky léku byly infekce horních cest dýchacích, anémie, horečka, akné, herpes zoster a bolesti hlavy.

Zdroj: FDA.gov https://www.fda.gov/drugs/news-events-human-drugs/fda-approves-first-oral-treatment-moderately-severely-active-crohns-disease

 

Reflux k rakovině zřejmě nevede

27. 9. 2023

Rozsáhlá švédská studie vyvrátila zažité představy., že chronický reflux (GERD) má vyšší riziko vzniku rakoviny jícnu.

Partneři projektu