Nová liečba Crohnovej choroby

29. 5. 2023

Americká FDA schválila prvý perorálny liek na terapiu stredne ťažkej až ťažkej Crohnovej choroby. Rinvoq (upadacitinib) je určený pacientom, u ktorých sa neosvedčili blokátory tumor nekrotizujúceho faktora (TNF).

Vedci pri Rinvoqu hodnotili jeho bezpečnosť a účinnosť v dvoch randomizovaných štúdiách u 857 pacientov s týmto ochorením. Účastníci dostávali buď 45 mg prípravku Rinvoq, alebo placebo denne počas 12 týždňov. Podľa FDA dosiahlo remisiu viac pacientov liečených týmto liekom než tých, ktorí dostávali placebo. U viacerých osôb liečených liekom došlo tiež k zlepšeniu črevného zápalu, ktorý bol hodnotený pomocou kolonoskopie. Úrad FDA hodnotil prípravok Rinvoq aj ako udržiavaciu liečbu, keď remisiu a zníženie črevného zápalu dosiahlo viac pacientov než tých, ktorí užívali placebo.

Nežiaducimi účinkami lieku boli infekcie horných dýchacích ciest, anémia, horúčka, akné, pásový opar a bolesti hlavy.

Zdroj: FDA.gov https://www.fda.gov/drugs/news-events-human-drugs/fda-approves-first-oral-treatment-moderately-severely-active-crohns-disease

Partneři projektu