Nová kombinace zvyšuje přežití u CA plic

25. 6. 2022

Vědci zkoumali novou potenciální léčbu pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic, která kombinuje léky ramucirumab a pembrolizumab. Nyní tvrdí, že jejich výsledky opravňují k dalšímu zkoumání této možné nové léčby.

Zjistili totiž, že tato kombinace zvyšuje míru přežití o 31 % ve srovnání se současným standardem léčby. Ramucirumab je inhibitor receptoru pro vaskulární endoteliální růstový faktor-2 (VEGFR-2) a působí tak, že blokuje enzymy potřebné k tvorbě krevních cév. Pembrolizumab je naopak imunoterapeutický lék známý jako inhibitor check-pointů imunitního systému.

Studie přináší první důkez účinnosti takové kombinace u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic, kteří byli předtím vystaveni imunoterapii.

Zdroj: Reckamp, KL et al. Phase II Randomized Study of Ramucirumab and Pembrolizumab Versus Standard of Care in Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer Previously Treated With Immunotherapy—Lung-MAP S1800A. Journal of Clinical Oncology. https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.22.00912

Partneři projektu