Nová kombinace na nejčastější leukemii dospělých

20. 5. 2019

Americká FDA povolila užití kombinace venetoclax a obinutuzumab pro pacienty s dosud neléčenou chronickou lymfatickou leukemii.

Účinnost prokázala randomizovaná, multicentrická, otevřená a kontrolovaná studie. „Venclexta plus Gazyva je jedinou volbou mimo chemoterapii s potvrzeným působením, která poskytuje trvalou odpověď a pomáhá pacientům prodloužit život bez progrese jejich onemocnění,“ uvedla k tomu společnost Roche.

Zdroj: https://www.fda.gov/drugs/resources-information-approved-drugs/hematologyoncology-cancer-approvals-safety-notifications20

GLP-1 pomáhají i proti rakovině

31. 5. 2023

Podle studie GLP-1 obnovil metabolismus cirkulujících "přirozených zabíječů" neboli NK buněk a obnovil jejich schopnost ničit rakovinné buňky.

Nová léčba Crohnovy nemoci

27. 5. 2023

FDA schválila první perorální lék pro terapii středně těžké až těžké Crohnovy choroby Rinvoq (upadacitinib).

Partneři projektu