Největší pokrok v onkologii podle ASCO

31. 1. 2019

American Society of Clinical Oncology (ASCO) zvolila za nejprůlomovější objev roku pokrok v léčbě vzácných tumorů. Jde o pět studií umožňujících největší pokrok v léčbě onemocnění, která tvoří 20 % všech diagnóz karcinomu.

1. Cílená terapie anaplastického karcinomu štítné žlázy (ATC), který má horší prognózu než ostatní nádory thyroidey. Americká FDA na základě studie schválila první lék na tento typ nádoru po 50 letech. Účinná látka pro léčbu BRAF mutací ATC je kombinací dabrafenibu a trametinibu.

2. Využití sorafenibu (inhibitor tyrosinové kinázy) při terapii agresivní fibromatózy (desmoidu).

3. Po úspěchu příslušné studie FDA povolila využití radioaktivně značené látky lutetium Lu 177-dotatate při léčbě neuroendokrinních nádorů tenkého střeva.

4. Studií prokázaný efekt přidání trastuzumabu při chemoterapii serózního karcinomu dělohy.

5. Nový lék pexidartinib pro terapii tenosynoviálního obrovskobuněčného nádoru. V současnosti je však nedostupný pro vysokou toxicitu pro játra, která se projevila u některých pacientů, a jeho bezpečnost se musí dále zkoumat.

Zdroj: Sumanta KP et al. Clinical Cancer Advances 2019: Annual Report on Progress Against Cancer From the American Society of Clinical Oncology. Journal of Clinical Oncology. DOI: 10.1200/JCO.18.02037 Journal of Clinical Oncology Published online January 31, 2019

Partneři projektu