Následky poruch spánku

28. 12. 2023

Lidé, kteří mezi třicítkou a čtyřicítkou letech trpí poruchami spánku, mají v pozdějším věku častěji problémy s pamětí a kognitivními funkcemi.

Zjistila to studie, jejíž účastníci byli sledování po dobu 11 let, a z nich 46 % uvádělo potíže se spaním. Vědci zjistili, že po zohlednění věku, pohlaví, rasy a vzdělání byla u osob s nejčastěji narušeným spánkem 10 let po ukončení studie více než dvakrát vyšší pravděpodobnost špatného kognitivního výkonu než u osob s nejméně narušeným spánkem.

Zdroj:  Leng, Y et al. Association Between Sleep Quantity and Quality in Early Adulthood With Cognitive Function in Midlife. Neurology. January 23, 2024 issue 102 (2) https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000208056

Potvrzeno: Losos je superzdravý

13. 2. 2024

Potravinově specifické sloučeniny v mase lososa mohou významně zlepšit kardiometabolické zdravotní ukazatele.

Partneři projektu