Nanočásticové vakcíny proti CA jsou účinnější intravenózně

25. 11. 2022

Vědci zjistili, že vakcíny proti rakovině jsou u myší účinnější, pokud jsou podávány intravenózně místo subkutánně.

Intravenózní podání nanočásticové vakcíny aktivuje odpověď T-buněk a remodeluje mikroprostředí nádoru. Nejenže aktivuje imunitní systém, aby rozpoznal rakovinnové buňky, ale také odstraňuje bariéry v místech nádoru. Toho se dosahuje systémovou aktivací interferonové dráhy, která remodeluje nádorové mikroprostředí a zbavuje se monocytů podporujících vznik nádoru.

Pokud se tyto poznatky podaří převést na člověka, bude možné se podaří zlepšit účinnost vakcín proti rakovině.

Zdroj: Batharom,F et al. Systemic vaccination induces CD8+ T cells and remodels the tumor microenvironment.  Cell. Published October 26, 2022. DOI:

https://doi.org/10.1016/j.cell.2022.

Reflux k rakovině zřejmě nevede

27. 9. 2023

Rozsáhlá švédská studie vyvrátila zažité představy., že chronický reflux (GERD) má vyšší riziko vzniku rakoviny jícnu.

Partneři projektu