Naděje na lepší léčbu herpes simplex

23. 6. 2021

Nový lék, označený jako IM-250, na zvířecím modelu prokázal efekt jak na aktivní infekci, tak i na snížení nebo eliminaci rizika budoucího propuknutí infekce.

Zasahuje latentní rezervoár viru herpes simplex proniknutím do nervového systému a zasažením skrytého viru, který jinak vyčkává a je připraven vyvolat nové propuknutí nemoci.

Kandidátní lék tak představuje možnost úplného vyléčení z hrozby chronického, celoživotního onemocnění, které se projevuje nejen jako opar na rtu, ale i jako genitální herpes, který je přenosný z matky na plod, a zasahuje také oční a nervové buňky.

Zdroj: Gege C et al. A helicase-primase drug candidate with sufficient target tissue exposure affects latent neural herpes simplex virus infections.Science Translational Medicine  16 Jun 2021: DOI: 10.1126/scitranslmed.abf8668

Partneři projektu