Na slunci roste hlad

23. 7. 2022

Vystavení slunečnímu záření vyvolává větší touhu po potravě i její vyšší příjem. Vyplývá to z epidemiologických důkazů u přibližně 3 000 jedinců v průběhu celého roku.

Zajímavé je, že tento účinek byl zaznamenán u mužů, ale ne u žen. U myších i lidských samců koreluje zvýšená chuť k jídlu se zvýšenou hladinou ghrelinu, který se produkuje v reakci na sluneční záření. Ghrelin vede k vyššímu příjmu potravy a ukládání tuků.

Spouštěčem uvolňování ghrelinu je poškození DNA v kožních buňkách způsobené sluncem. Naopak u žen může sluneční světlo snížit hlad. To lze přičíst vyšší hladině estrogenu, u kterého bylo zjištěno, že blokuje uvolňování ghrelinu po transkripční dráze p53.

Zdroj: Parikh, S et al. Food-seeking behavior is triggered by skin ultraviolet exposure in males. Nature, Published 11 July 2022.  Nat Metab (2022). https://doi.org/10.1038/s42255-022-00587-9

Komerce

Partneři projektu