Na atopii nově

28. 2. 2022

FDA schválila Rinvoq pro léčbu atopické dermatitidy (AD). Přípravek je schválen k léčbě osob ve věku 12 let a starších s refrakterní, středně těžkou až těžkou formou AD, které nereagují na předchozí perorální nebo injekční systémové léky nebo je nemohou užívat.

Rinvoq je perorální lék, který patří do skupiny inhibitorů Janusovy kinázy (JAK). Přípravek Rinvoq byl dříve schválen k léčbě revmatoidní artritidy a psoriatické artritidy.

FDA na přípravek Rinvoq umístila varování na černém rámečku, což je nejpřísnější dostupné varování FDA. Toto varování vyžaduje, aby výrobce informoval osoby užívající tento lék o těchto možných nežádoucích účincích.

Zdroj: U.S.Food & Drug Administration

První výsledky screeningu SMA

15. 11. 2022

Díky pilotnímu programu screeningu se v ČR letos zatím podařilo včas odhalit už šest případů spinální svalové atrofie (SMA) u novorozenců. 

Komerce

Partneři projektu