Mozek v kosmu se nevratně mění

18. 3. 2022

Delší pobyt v kosmu způsobuje změny v mozkové tkáni zčásti trvalého rázu, které ovlivňují především pohyb.

U astronautů vědci zjistili mikrostrukturální změny v oblastech spojených se senzomotorickými dráhami mozku. Například pozorovali změny v corpus callosum, což je oblast, která spojuje obě poloviny mozku. Změny byly zaznamenány také v mozečku, což je oblast mozku, která se podílí prakticky na všech fyzických pohybech.

Některé z pozorovaných změn byly přechodné a struktury se časem vrátily do stavu před letem. Mnoho změn však přetrvalo, což naznačuje, že mikrostrukturální změny, které jsou důsledkem dlouhodobého kosmického letu, se mohou stát součástí běžné anatomie mozku..

Zdroj: Doroshin A et al. Brain Connectometry Changes in Space Travelers After Long-Duration Spaceflight. Front. Neural Circuits, 18 February 2022 | https://doi.org/10.3389/fncir.2022.815838

 

 

 

Komerce

Partneři projektu