Mozek chce mít i svůj klid

11. 11. 2019

Jednou z cest k dlouhému životu může být klid a nižší neurální aktivita mozku. Překvapivý opak k dosud tradované teorii o prodloužení života pomocí vysoké aktivity přinesla nová kontroverzní studie z Harvard Medical School. Publikovat ji  v časopisu Nature trvalo celé dva roky!

Vědci v ní prozkoumali post mortem mozkovou tkáň extrémně dlouhověkých lidí a porovnali ji se vzorky osob, které zemřely již v šesté až sedmé dekádě věku. Ukázalo se, že nadměrná aktivita – alespoň na úrovni mozkových buněk – může naopak škodit. Ve vzorcích mladších pacientů byla detekována nižší koncentrace proteinu REST, který má ochrannou funkci proti Alzheimerově nemoci. Přílišná aktivita údajně zkracuje život, což potvrdily i další studie na hlodavcích a škrkavkách.

Zdroj: Zullo JM, et al. Regulation of lifespan by neural excitation and REST. Nature  574, pages359–364(2019). https://www.nature.com/articles/s41586-019-1647-8

Partneři projektu