Modré světlo zkracuje život

14. 9. 2022

Modré světlo může kromě jiných problémů ovlivňovat i základní buněčné funkce a urychlovat stárnutí.

Nová studie o ovocných muškách naznačuje zkrácenou délku života a neurodegeneraci mozku, a to i u mutantních mušek bez očí. To znamená, že modré světlo může poškozovat nejen buňky a tkáně specializované na vnímání světla. U lidí podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) má vystavení modrému světlu ze zařízení, jako jsou televizory, počítače a chytré telefony, před spaním vliv na cirkadiánní rytmus a kvalitu spánku.

Zdroj: Jun, Y et al. Chronic blue light leads to accelerated aging in Drosophila by impairing energy metabolism and neurotransmitter levels. Frontiers of Aging, 31 August 2022
Sec. Genetics, Genomics and Epigenomics of Aging
https://doi.org/10.3389/fragi.2022.983373

Sirolimus: Nový anti-age lék?

20. 9. 2022

Má krátkodobé dávkování rapamycinu v raném dospělém věku u savců celoživotní účinek proti stárnutí s menšími vedlejšími účinky?

Incidence diabetu u dětí

16. 9. 2022

Každý rok je u nás zjištěno asi 300 nových případů cukrovky u dětí. Rizikovým obdobím pro vznik onemocnění bývá puberta.

Statiny a svalová bolest? Metaanalýza říká ne

10. 9. 2022

Analýzou údajů od cca 155 000 osob z 23 rozsáhlých randomizovaných klinických studií se zjistilo, že statiny způsobují jen 7% relativní zvýšení svalové bolesti nebo slabosti ve srovnání s placebem.

Komerce

Partneři projektu