Modré světlo zkracuje život

14. 9. 2022

Modré světlo může kromě jiných problémů ovlivňovat i základní buněčné funkce a urychlovat stárnutí.

Nová studie o ovocných muškách naznačuje zkrácenou délku života a neurodegeneraci mozku, a to i u mutantních mušek bez očí. To znamená, že modré světlo může poškozovat nejen buňky a tkáně specializované na vnímání světla. U lidí podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) má vystavení modrému světlu ze zařízení, jako jsou televizory, počítače a chytré telefony, před spaním vliv na cirkadiánní rytmus a kvalitu spánku.

Zdroj: Jun, Y et al. Chronic blue light leads to accelerated aging in Drosophila by impairing energy metabolism and neurotransmitter levels. Frontiers of Aging, 31 August 2022
Sec. Genetics, Genomics and Epigenomics of Aging
https://doi.org/10.3389/fragi.2022.983373

Reflux k rakovině zřejmě nevede

27. 9. 2023

Rozsáhlá švédská studie vyvrátila zažité představy., že chronický reflux (GERD) má vyšší riziko vzniku rakoviny jícnu.

Partneři projektu